Forpagtningsarealer

Her finder du en liste over de forpagtningsaftaler og naturplejeaftaler som Aalborg Kommune har til leje.

 

Sagsnr.   Matr.nr. / Adr. Størrelse i m2 (ca.)  Specielle vilkår  Ledig pr.  Pris 
1851-193102

Limfjordsvej 7
Del af matr.nr. 222a, Hals by, Hals

24,20 m2 samt bygning på 9,80 m2

Forpagtningsaftale.
Må alene benyttes til fiskeredskaber.
Bygningen overtages i den stand, hvori den forefindes ved lejemålets indgåelse. 

1/1-2015 3.150,00 kr. ekskl. moms 
 2014-28829  Jollevej 11A
Del af matr.nr. 222a, Hals by, Hals
36 m2 samt bygning på 9,4 m2  Forpagtningsaftale.
Må alene benyttes til fiskeredskaber. 

Bygningen overtages i den stand, hvori den forefindes ved lejemålets indgåelse.   
1/1-2015  3.150,00 kr. ekskl. moms   
2012-46603 Matr.nr. 4ox, Hou by, Hals Ca. 45.000 m2 Naturplejeaftale   1/1-2015  Udbud 
2012-46612 Matr.nr. 6l, Vaarst by, Gunderup Ca. 2.450 m2 Naturplejeaftale  1/1-2015  Udbud 
2012-46621 Matr.nr. 26e, Nibe Markjorder Ca. 11.900 m2 Naturplejeaftale 1/1-2015 Udbud 
2012-46621 Matr.nr. 14a, Gistrup by, Nøvling Ca. 2.200 m2 Naturplejeaftale 1/1-2015 Udbud 

Forpagtningsaftaler

Ved forpagtningsaftaler over mere end fem hektar skal forpagteren stille en bankgaranti eller deponere et beløb svarende til et års forpagtningsafgift overfor Aalborg Kommune som sikkerhed for opfyldelse af aftalerne.

Tilbud vedrørende forpagtningsaftaler skal ved at sende en besked til Susanne Kold.

Send tilbud vedrørende forpagtningsarealer til Susanne Kold

 
Tilbud vedrørende forpagtningsarealer kan alternativt sendes til:

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
9400 Nørresundby
Att.: Susanne Kold 

Udbudsmateriale med kortbilag og udkast til forpagtningsaftaler for arealerne kan rekvireres hos Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Juridisk Afdeling, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller på tlf. 9931 2117.
Ved henvendelse oplys venligst sagsnr.

Naturplejeaftaler

Tilbud vedrørende naturplejeaftaler skal afgives ved at sende en besked til Kira Mølgaard.

Send tilbud vedrørende naturplejeaftale til Kira Mølgaard

 
Tilbud vedrørende naturplejeaftaler kan alternativt sendes til:

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
9400 Nørresundby
Att.: Kira Mølgaard 

Udbudsmateriale med kortbilag og udkast til naturplejeaftalerne kan rekvireres hos Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Park og Natur, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller på tlf. 9931 2257.
Ved henvendelse oplys venligst sagsnr.

Del indhold