Sauers Plads, Aalborg

Overblik

 

Beskrivelse

OBS! Nye oplysninger

På baggrund af spørgsmål til udbudsmaterialet er der tilføjet følgende dokumenter til bilagslisten pr. 30.10.2020:

• Ejendomsvurdering 2019 for ejendommen Sauers Plads 1
• Opgørelse af el-forbrug for parkeringsanlægget 2017-2019
• Opgørelse af betaling for parkering på Sauers Plads over mobilapps for 2019 og 2020 (januar – juli 2020).

I relation hertil bemærkes det, at de i udbudsvilkårene (side 5) oplyste omsætningstal ”Omsætning i p-automaterne på Sauers Plads” for 2019 og 2020 (8 mdr.) er en opgørelse af de parkeringsafgifter (timebetaling), som er betalt via parkeringsautomaterne på parkeringsanlægget.

Parkeringsanlæg 

Aalborg Kommune udbyder nu parkeringsanlægget på Sauers Plads i Aalborg til salg.

Det attraktivt beliggende parkeringsanlæg er opført i to niveauer, bestående af et parkeringsanlæg i terræn og et overliggende dæk med tilkørselsrampe.

Parkeringsanlægget rummer i alt 360 p-pladser og er opført i 2012.

Anlægget er overskueligt, lyst og let tilgængeligt med mange udgange og trapper til øverste dæk.

Grundarealet andraget efter udstykningen ca. 5.970 m2.

Ejendommen er beliggende i den centrale del af Aalborg med ca. 200 meter til gågaden Nørregade/Bredegade og ca. 750 meter til Aalborg Station, hvorfra der går tog og busser. Området rummer en blanding af boliger, serviceerhverv samt detailhandel og caféer og restaurationer.
Der er ligeledes kort afstand til Jyllandsgade og området "Godsbanen", hvor byudviklingen vil fortsætte de kommende år.

Afgivelse af tilbud

Der skal afgives et kontant tilbud om køb af ejendommen.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Købesummen tillægges ikke moms, da der er tale om salg af et eksisterende parkeringsanlæg til uændret anvendelse og ikke salg af en byggegrund.

Købstilbud modtages indtil der er indgået aftale om salg. 

Budfrist

Parkeringsanlægget sælges efter mandag den 9. november 2020.

Ejendommen sælges på grundlag af de indkomne købstilbud.

Købstilbud skal sendes til jura.blf@aalborg.dk 

 

English summary:

Car park in central Aalborg for sale
Aalborg Municipality is now offering the parking facility at Sauers Plads in Aalborg for sale.
The attractively located car park is built on two levels, consisting of a car park in the terrain and an overhead deck with access ramp.
The car park has a total of 360 parking spaces and was built in 2012.
The facility is manageable, bright and easily accessible with many exits and stairs to the upper deck.
The size of the area of the property will after the subdivision be approx. 5.970 m2.
The property is located in the central part of Aalborg with approx. 200 meters to the pedestrian street Nørregade / Bredegade and approx. 750 meters to Aalborg Station, from where trains and buses leave. The area contains a mix of housing, service businesses as well as retail and cafes and restaurants.
There is also a short distance to Jyllandsgade and the area "Godsbanen", where urban development will continue in the coming years.

Submission of tenders
A cash offer must be made for the purchase of the property.
Purchase offers must be in writing and state a fixed amount.
The purchase price is not subject to VAT, as it is a sale of an existing car park for unchanged use and not a sale of a building plot.
Purchase offers are accepted until a sale agreement has been entered into.

Bid deadline
The car park will be sold after Monday, November 9, 2020.
The property is sold on the basis of the purchase offers received.
Purchase offers must be sent to jura.blf@aalborg.dk

 

Bilag

Sortering:Alfabetisk
  DownloadOpgoerelse Af Betaling For Parkering Paa Sauers Plads Over Apps 2019 Og 2020
  DownloadEjendomsvurdering 2019
  DownloadElforbrug Sauers Plads 2017 2019
  DownloadUdbuds Og Salgsvilkaar
  DownloadSalgsrids Af 11092020
  DownloadLedningsplan Af 05032020
  DownloadKommuneplanramme 11D8 Jyllandsgade Thomas Boss Gade Mfl
  DownloadForslag Til Lokalplan 1 1 141 Parkering Sauers Plads Og Aabos Plads
  DownloadByggeteknisk Gennemgang P Daek Udarbejdet Af Cowi Dateret 11062020
  DownloadBbr Ejermeddelelse Af 24092020

 

Kontakt 

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte:

Skriv til Plan & Udvikling