Nørremarksvej, Klarup - grund B

Overblik

Grundstørrelseca. 18.360 m2, heraf vej 302 m2
Afstand til motorvej7 min
 

Beskrivelse

Salg af erhvervsejendom i Klarup

Aalborg Kommune udbyder hermed en erhvervsgrund på ca. 18.360 m2, heraf vej 302 m2 beliggende ved Nørremarksvej i Klarup til salg.

Grunden sælges som råjord, således køber selv skal udvikle og byggemodne grunden.

Ejendommen er omfattet af delområde B2 i lokalplan 04-009 ”Boligområde og erhvervsområde nord for Klarup” og kan anvendes til erhvervsformål som lettere industri og håndværksvirksomhed samt lager-, transport- og oplagsvirksomhed.

Pris

Mindsteprisen er fastsat til kr. 1.638.060 ekskl. moms.
Prisen skal tillægges moms.

Bud

Ejendommen sælges på grundlag af indkomne acceptable købstilbud.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Købstilbud modtages, indtil der er indgået aftale om salg.

Bilag

Sortering:Alfabetisk
  DownloadUdbuds Og Salgsvilkaar Noerremarksvej Klarup Grund B
  DownloadTingbogsattest Matrnr 1Y Romdrup By Romdrup
  DownloadServitut Tinglyst Den 15082002
  DownloadServitut Tinglyst Den 14041973
  DownloadServitut Tinglyst Den 02041970
  DownloadSalgsrids Grund B D 02022021
  DownloadRegulativ For Kommunevandloeb 1992 311 Lodsholmgroeften
  DownloadMail Af 11122020 Fra Aalborg Forsyning
  DownloadLokalplan 04 009 Boligomraade Og Erhvervsomraade Nord For Klarupvej
  DownloadKommuneplanramme 71H2 Noerremarksvej Vest
  DownloadListe Med Forslag Til Planter Og Traeer Fra Aalborg Kommune Park Natur
  DownloadGeoteknisk Rapport Af 11012019 Fra Andreaaen Hvidberg
  DownloadFaellesregulativ For Kommunevandloeb 1996

 

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte:

Klaus Flensted Jensen
By- og Landskabsforvaltningen
Tlf. 9931 2061

Skriv til Byudvikling og Byggeri