Flødalen, Svenstrup - område A

  • Floedalen1 Etape1 Stor
  • Floedalen2 Etape1 Stor
  • Floedalen3 Etape1 Stor
  • Floedalen4 Etape1ved BUEN Stor

Overblik

 

Beskrivelse

Erhvervsområdet Flødalen i Svenstrup er attraktivt beliggende med god adgang til motorvejen og synlig beliggenhed i det sydlige Svenstrup i stor Aalborg.

Område A kan anvendes til klinikker, kontorer, service, undervisning, engroshandel, transport, værksteder m.v.

Der er mulighed for at købe hele eller dele af erhvervsarealet.

Købstilbud modtages, indtil der er indgået endelig aftale om salg.

 

Sortering:Alfabetisk
  DownloadSalgsrids Af 11112020
  DownloadArkaeologiske Undersoegelser Museumsstatus 2020
  DownloadFloedalen Salgsvilkaar Af 06012020
  DownloadArkaeologisk Undersoegelse Kulturhistorisk Rapport Graveomraade A
  DownloadArkaeologisk Undersoegelse Kulturhistorisk Rapport Graveomraade B
  DownloadLokalplan 6 1 103 Erhvervsomraade Floedalen Svenstrup
  DownloadKommuneplan 61H5 Floedalen

 

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte:

Klaus Flensted Jensen
By- og Landskabsforvaltningen
Tlf. 9931 2061

Skriv til Byudvikling og Byggeri