Fenris Alle

Overblik

 

Beskrivelse

Byggefelter til boligbyggeri på Fenris Alle, Godthåb

Aalborg Kommune udbyder hermed seks byggefelter til salg. Arealerne er omfattet af delområde B i lokalplan 6-2-103, og skal bebygges og benyttes i overensstemmelse hermed. Anvendelsen er i lokalplanen udlagt til boligformål i form af tæt-lav eller etagebyggeri. Boligerne må maks være 155 m2 etageareal.

Antallet af boliger indenfor hvert byggefelt er efter dispensation fra lokalplanens bestemmelser om byggefelternes afgrænsning begrænset således:

Byggefelt A1: maks. 20 boliger - mindstepris: 5.456.000 kr. solgt
Byggefelt B1: maks. 14 boliger - mindstepris: 3.819.200 kr.
Byggefelt C1: Solgt
Byggefelt C2: maks. 19 boliger - mindstepris: 5.183.200 kr.
Byggefelt D1: Solgt
Byggefelt D2: Solgt

Købesummerne skal tillægges moms.

Byggefelterne sælges på grundlag af de indkomne acceptable tilbud. Arealerne sælges hver for sig.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Købstilbud modtages, indtil der er indgået aftale om salg.

Sortering:Alfabetisk
  DownloadSalgsvilkaar Revideret 09052017
  DownloadDispensation Af 14 Juni 2016 Om Antal Boliger I Byggefelter
  DownloadNotat Til Lar Driftsbudget Orbicon
  DownloadTvaersnit For Stamvej Tegnnr 1001 Dat 01102016
  DownloadPlan For Overkoersler Tegnnr 1005 Dat 09112016
  DownloadLar Driftsoversigt Orbicon
  DownloadLar Driftsoverslag Orbicon
  DownloadHaandbog For Drift Af Lar Anlaeg Fenris Alle Orbicon
  DownloadVedtaegter For Regnvandslauget Fenris Alle
  DownloadLokalplan 6 2 103 Boligomraade Ved Danagaarden Godthaab
  DownloadSalgsrids Af 22 August 2016
  DownloadTingbogsattest For Matrnr 1C Lyngbjerggaard Ø Hornum
  DownloadGeoteknisk Rapport Udarbejdet Af Geo Den 3 Juni 2016

   

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte:

Mette Lange
By- og Landskabsforvaltningen
Tlf. 9931 2061 

Skriv til Mette Lange