Ellebæksmindevej, Mou - grund A

  • Ellebaeksmindevej Mou1 Stor
  • Ellebaeksmindevej Mou2 Stor
  • Ellebaeksmindevej Mou3 Stor
  • Ellebaeksmindevej Mou4 Stor

Overblik

Grundstørrelse7.300 m2
Pris50 kr/m2 ekskl. moms
Afstand til by1 km
 

Beskrivelse

Erhvervsområde med god beliggenhed og med synlig eksponering mod Egensevej.

Arealet kan anvendes til mindre industri, håndværks- og værkstedsvirksomhed samt lagervirksomhed.
Området må endvidere anvendes til detailhandelsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv.

Købstilbud modtages indtil der er indgået endelig aftale om salg.

 

Sortering:Alfabetisk
  DownloadKommuneplanramme 85H1 Vester Fjordvej
  DownloadEllebaeksmindevej Salgsrids
  DownloadLokalplan 302406 Erhvervsomraade Mou Nord

 

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte:

Lene Morthensen
By- og Landskabsforvaltningen
Tlf. 9931 2346 

Skriv til Plan & Udvikling