Ellebæksmindevej, Mou - grund A

  • Ellebaeksmindevej Mou1 Stor
  • Ellebaeksmindevej Mou2 Stor
  • Ellebaeksmindevej Mou3 Stor
  • Ellebaeksmindevej Mou4 Stor

Overblik

Grundstørrelse7.300 m2
Pris50 kr/m2 ekskl. moms
Afstand til by1 km
 

Beskrivelse

Erhvervsområde med god beliggenhed og med synlig eksponering mod Egensevej.

Arealet kan anvendes til mindre industri, håndværks- og værkstedsvirksomhed samt lagervirksomhed.
Området må endvidere anvendes til detailhandelsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv.

Arealet er annonceret til salg alene med angivelse af en mindstepris.

Såfremt du er interesseret i at købe arealet, er du meget velkommen til at rette henvendelse til By- og Landskabsforvaltningen. Se nedenstående kontaktoplysninger.

Herefter skal der udarbejdes nærmere salgsvilkår for arealet og iværksættes et offentligt udbud på grundlag af disse salgsvilkår med en tilbudsfrist på mindst 14 dage.

Salgsvilkårene vil skulle udarbejdes på grundlag af oplysninger fra By- og Landskabsforvaltningen, Miljø- og Energiforvaltningen samt Aalborg Forsyning, og det må påregnes, at der vil medgå nogle uger til udarbejdelse af salgsvilkår.

Salg af arealet kan alene ske på grundlag af et offentligt udbud med nærmere salgsvilkår.

 

Sortering:Alfabetisk
  DownloadKommuneplanramme 85H1 Vester Fjordvej
  DownloadEllebaeksmindevej Salgsrids
  DownloadLokalplan 302406 Erhvervsomraade Mou Nord

 

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte:

Klaus Flensted Jensen
By- og Landskabsforvaltningen
Tlf. 9931 2061

Skriv til Byudvikling og Byggeri