Erhvervsgrunde og bygninger

By- og Landskabsforvaltningen er i øjeblikket lukket for personligt fremmøde grundet COVID 19. Du kan kontakte os telefonisk på 9931 2000 for yderligere info. 

___________________________________________________________

Denne side viser de byggegrunde, arealer og bygninger som kan købes af kommunen til erhvervsformål.

Siden viser også byggegrunde og bygninger til større samlede bolig-projekter, det kan for eksempel være:

  • storparceller til etage-boliger og tæt-lavt byggeri,
  • råjord, som kommunen ønsker at sælge til en privat byggemodner.

Arealer til landbrug, skovbrug og offentlige formål findes under "Grunde og bygninger til andre formål"

Listevisning af ledige grunde

Print alle punkter

Navigation i kortet

I kortet nedenfor kan du:

  • Søge adresser frem.
  • Zoome og panorere.
  • Vælge om du helst vil se et luftfoto eller et kort som baggrund.

Klik i kortet på det areal du ønsker at vide mere om, og derefter videre til en præsentation af arealet.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet Grundsalg Erhverv og bliv adviseret, når Aalborg Kommune udbyder erhvervsgrunde til salg

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.

Databeskyttelseslovgivningen

Når du skriver til kommunen angående køb af grunde eller forpagtning af et af vores arealer, registrerer kommunen oplysninger om dig, dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra e. Kommunen videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejde med kommunen.

Oplysningerne slettes, når vi ikke længere skal bruge dem til sagsbehandlingen. Inden kommunen sletter dine oplysninger, skal vi dog videregive dem til arkivmyndighederne. Det står i arkivloven.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Hvis du har spørgsmål til kommunens behandling af personoplysninger kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.