Ved Billeskoven 4, Godthåb

  • Img 0202
  • Img 0207

Overblik

GrundstørrelseCa. 924 m2
PrisMindsteprisen er fastsat til 1.095.000 kr. inkl. moms
TilslutningsafgifterCa. 91.000 kr.
Afstand til grønt område500 m
Afstand til bus400 m
Afstand til indkøb1,2 km
 

Beskrivelse

Aalborg Kommune udbyder nu 21 byggegrunde på Ved Billeskoven i Godthåb til salg.

Grundene er omfattet af delområde A i lokalplan 6-2-106 ”Boliger, Lille Volstrupvej, Godthåb”.

Området

Godthåb er et mindre bysamfund i Aalborg Kommune. Godthåb har en særegen karakter, hvor både det omgivende landskab, landskabet i byen og kulturmiljøet omkring de tidligere industrier bidrager med væsentlige rekreative og oplevelsesmæssige kvaliteter og identitet. Her er særligt Hammerværket, Ridemandsmølle og reguleringen af Guldbækken i dennes strækning gennem Godthåb væsentlige elementer, der skaber særegen lokal karakter.

Lokalplanområdets nære afgræsning er defineret af arealer, der har forskelligartet landskabs- og bymæssig karakter og anvendelse.

Afstande fra grunden

ca. 4,5 km i bil til togforbindelse.
ca. 5,6 km i bil til motorvej.
ca. 16,5 km i bil til Aalborg Centrum.

Pris

Mindsteprisen for Ved Billeskoven 4 er fastsat til 1.095.000 kr. inkl. moms + tilslutningsafgifter.

Tilbudsfristen en søndag den 7. februar 2021. Grundene sælges på grundlag af indkomne acceptable tilbud.
Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Byggepligt

Der er ikke byggepligt på grunden.

Bilag

Sortering:Alfabetisk
  DownloadBilag 1 Lokalplan 6 2 106 Boliger Lille Volstrupvej Godthaab
  DownloadBilag 2 Salgsrids Ved Billeskoven Godthaab Dateret 03042020
  DownloadBilag 3 Kortbilag Vedr Lar H Ta 0100 1
  DownloadBilag 4 Haandbog Drift Og Vedligeholdelse Af Lar Ver3
  DownloadBilag 5 Afgoerelse Om Reduktion Af Skovbyggelinje For Lokalplan 6 2 106
  DownloadBilag 6 Tilbudsskema Ved Billeskoven Godthaab
  DownloadBilag 7 Geoteknisk Rapport Fra Andreasen Og Hvidberg Dateret 16102020
  DownloadBilag 8 Oplysning Om Fortrydelsesret
  DownloadSalgsvilkaar Salg Af Parcelhusgrunde Paa Ved Billeskoven I Godthaab

Kontakt

Skriv til Tina Kusk Carstensen