Ved Billeskoven 23, Godthåb

  • Img 0202
  • Img 0207

Overblik

GrundstørrelseCa. 725 m2
PrisMindsteprisen er fastsat til 995.000 kr. inkl. moms
TilslutningsafgifterCa. 91.000 kr.
Afstand til grønt område500 m
Afstand til bus400 m
Afstand til indkøb1,2 km
 

Beskrivelse

Aalborg Kommune udbyder nu 21 byggegrunde på Ved Billeskoven i Godthåb til salg.

Grundene er omfattet af delområde A i lokalplan 6-2-106 ”Boliger, Lille Volstrupvej, Godthåb”.

Området

Godthåb er et mindre bysamfund i Aalborg Kommune. Godthåb har en særegen karakter, hvor både det omgivende landskab, landskabet i byen og kulturmiljøet omkring de tidligere industrier bidrager med væsentlige rekreative og oplevelsesmæssige kvaliteter og identitet. Her er særligt Hammerværket, Ridemandsmølle og reguleringen af Guldbækken i dennes strækning gennem Godthåb væsentlige elementer, der skaber særegen lokal karakter.

Lokalplanområdets nære afgræsning er defineret af arealer, der har forskelligartet landskabs- og bymæssig karakter og anvendelse.

Afstande fra grunden

ca. 4,5 km i bil til togforbindelse.
ca. 5,6 km i bil til motorvej.
ca. 16,5 km i bil til Aalborg Centrum.

Pris

Mindsteprisen for Ved Billeskoven 23 er fastsat til 995.000 kr. inkl. moms + tilslutningsafgifter.

Grunden sælges på grundlag af indkomne acceptable tilbud.
Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Byggepligt

Der er ikke byggepligt på grunden.

Bilag

Sortering:Alfabetisk
  DownloadBilag 1 Lokalplan 6 2 106 Boliger Lille Volstrupvej Godthaab
  DownloadBilag 2 Salgsrids Ved Billeskoven Godthaab Dateret 03042020
  DownloadBilag 3 Kortbilag Vedr Lar H Ta 0100 1
  DownloadBilag 4 Haandbog Drift Og Vedligeholdelse Af Lar Ver3
  DownloadBilag 5 Afgoerelse Om Reduktion Af Skovbyggelinje For Lokalplan 6 2 106
  DownloadBilag 6 Tilbudsskema Ved Billeskoven Godthaab
  DownloadBilag 7 Geoteknisk Rapport Fra Andreasen Og Hvidberg Dateret 16102020
  DownloadBilag 8 Oplysning Om Fortrydelsesret
  DownloadSalgsvilkaar Salg Af Parcelhusgrunde Paa Ved Billeskoven I Godthaab

Kontakt

Skriv til Tina Kusk Carstensen