Vaarst Engvej, Vaarst - areal til jordbrugsparceller

  • Vaarst Engvej Storparceller1 Stor
  • Vaarst Engvej Storparceller2 Stor
  • Vaarst Engvej Storparceller3 Stor
  • Vaarst Engvej Storparceller4 Stor

Overblik

GrundstørrelseCa. 15.580 m2
PrisMindsteprisen er fastsat til 775.000 kr. inkl. moms
Afstand til grønt område700 m
Afstand til bus700 m
Afstand til by800 m
Afstand til indkøb2,4 km
 

Beskrivelse

På Vaarst Engvej i Vaarst tilbyder Aalborg Kommune et ca. 15.580 m2 stort areal til videre udstykning til jordbrugsparceller.

I en gældende lokalplan er området udlagt til erhverv, og køberen skal derfor sørge for, at plangrundlaget ændres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

Lokalplanen skal omfatte det areal, som er udbudt men også et tilgrænsende areal på ca. samme størrelse. For dette areal skal der også udarbejdes kommuneplantillæg.

Du kan her på siden se en idéskitse, der viser, hvordan arealet skal disponeres.

Det område, der udbydes nu er 1. etape, som giver mulighed for udstykning af 4 jordbrugsparceller. 2. etape giver ligeledes mulighed for udstykning af 4 parceller.

Pris

Mindsteprisen har vi fastsat til 775.000 kr. inkl. moms, men arealet sælges for højeste bud herover.

Vi modtager tilbud indtil grunden er solgt.

Bilag

Sortering:Alfabetisk
  DownloadSalgsrids
  DownloadSalgsvilkaar
  DownloadTingbogsudskrift
  DownloadLuftfoto
  DownloadOversigtskort

Kontakt

Tina Kusk Carstensen
By- og Landskabsforvaltningen
Tlf.: 9931 2113

Skriv til Tina Kusk Carstensen