Tingstedet

Overblik

 

Beskrivelse

Storparcel til boligformål

Aalborg Kommune udbyder hermed en storparcel på ca. 3.372 m2 bliggende ved Tingstedet i Svenstrup til salg.

Ejendommen sælges som "råjord" således køber selv skal udvikle og byggemodne området. Grunden er omfattet af delområde B i lokalplan 6-1-111 Boliger, Tingstedet, Svenstrup og kan anvendes til boligformål i form af tæt-lave boliger. Delområde B kan tillige anvendes til lettere erhvervsformål som f.eks. klinikker, kontorer, service.

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30.

Der er fastsat en mindstepris på 2.500.000 kr. ekskl. moms.
Købesummen skal tillægges moms.

Grunden sælges efter tirsdag den 6. oktober 2020 på grundlag af indkomne acceptable tilbud.
Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Købstilbud modtages, indtil der er indgået aftale om salg.

 

Sortering:Alfabetisk
  DownloadUdkast Til Paategning Til Servitut Om Vandledning
  DownloadUdbudsvilkaar
  DownloadTingbogsattest For Matrnr 7F Sdr Svenstrup By Svenstrup
  DownloadServitut Om Vandledning Tinglyst Den 29011976
  DownloadServitut Om Naturgasledning Tinglyst Den 09071992
  DownloadSalgsrids Af 25082020
  DownloadLokalplan 6 1 112 Boliger Tingstedet Svenstrup
  DownloadGeoteknisk Rapport Af 18062020

 

Kontakt

Skriv til Grundsalg