Sofiendal Enge Syd

 

  • Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 4
  • Foto 5
  • Foto 6

Overblik

 

Beskrivelse

Byggefelter til boligbyggeri

Aalborg Kommune udbyder to attraktive byggefelter S3 og S6 til blandet boligbyggeri v/ Anna Anchers Vej i Sofiendal Enge Syd til salg.

Byggefelterne er omfattet af lokalplan 3-5-103 "Boliger, Sofiendal Ende Syd, Sofiendal" og kan i henhold til lokalplanen anvendes til opførelse af kanthuse i 2-4 etager, rækkehuse i maks. 3 etager og enghuse i maks. 2 etager.

Antallet af boliger på hver af byggefelterne er begrænset i henhold til lokalplanen til henholdsvis 75, 25, 18 og 55 boliger, primært som kanthuse og rækkehuse.

Aalborg Kommune anlægger i forbindelse med salgene stamvejen til byggefelterne i den sydlige del af Sofiendal Enge.

I forbindelse med områdets udbygning vil der blive indrettet grønne områder med naturmæssig og rekreativ kvalitet for områdets beboere.

Bud

Købstilbud modtages, indtil der er indgået aftale om salg. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Bilag

Sortering:Alfabetisk
  DownloadSalgsrids Af 10122019
  DownloadUdbuds Og Salgsvilkaar Revideret 16 12 2020
  DownloadPlan For Friktionsfyld Og Mulddepoter Af 10012020 Revideret 10122020 Fra Le34
  DownloadKloakplan Af 03102019 Fra Aalborg Forsyning Og Niras
  DownloadUdkast Til Pesticiddeklaration 6H Og 9He Sofiendal By Skalborg Rids
  DownloadUdkast Til Pesticiddeklaration 6H Og 9He Sofiendal By Skalborg
  DownloadUdbygningsaftale Sofiendal Enge Syd Med Bilag
  DownloadTvaersnit S S Og U U Fordelingsvej
  DownloadServitut Af 22052015 Om 3 Limfjordsforbindelse
  DownloadSnit L L Midlertidig Byggepladsvej
  DownloadTingbogsattest For Matrnr 6H Sofiendal By Skalborg
  DownloadTingbogsattest For Matrnr 9He Sofiendal By Skalborg
  DownloadRapport Af 05062019 Rev 11062019 Fra Andreasen Hvidberg Vedr Registrering Af Grundvandsspejl
  DownloadServitut Af 07101999 Om Faerdselsret
  DownloadServitut Af 22052015 Om 3 Limfjordsforbindelse Rids
  DownloadOversigtskort Over Planlagt Linjefoering 3 Limfjordsforbindelse Fra Vejdirektoratet
  DownloadPlan Med Fordelingsveje Som Etableres Af Aalborg Kommune Vejprojekt Ved Grundsalg Fra Niras Af 21052019
  DownloadMappe Fra Arkitektfirmaet Cf Moeller Af 15052017
  DownloadKoteplan Fra Niras Kotering Af Byggemodning Rev B Af 09082019
  DownloadGeoteknisk Datarapport Jordbundsundersoegelser For Bassin 1 Af 18102018 Udarbejdet Af Andersen Hvidberg
  DownloadGeoteknisk Undersoegelsesrapport Af 01122015 Fra Andreasen Hvidberg

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte:

Lene Morthensen
By- og Landskabsforvaltningen
Tlf. 9931 2346

Skriv til Plan & Udvikling