Skalhuse

  • Facader
  • Oversigt
  • Plantegning

Overblik

 

Beskrivelse

Skalhuse 33 er en kommunalt ejet boligejendom beliggende øst for Nibe i et industrikvarter.

Grundareal udgør ifølge tingbogen 953 m².
Beboelse iflg. BBR 137 m² + udhuse 121 m² .

Ejendommen er udlejet til boligformål med en årlig leje på 42.000 kr. ekskl. forbrug.
Lejekontrakten er tidsubegrænset, jf. lejelovens § 80, stk. 2.
Uanset kontraktens ordlyd vil en evt. opsigelse alene kunne gennemføres efter lejelovens regler herom.

På grund af en brandskade i 2019 sælges ejendommen med en genhusningsforpligtigelse overfor lejer. Lejer er pt. genhuset i skurvogn på ejendommen til en månedlig ydelse på 5.661,56 kr. inkl. moms.
Køber er således forpligtiget til at sørge for opretholdelse af lejers genhusning fra overtagelsen, og overtager alle udgifter i forbindelse hermed.

Ejendommen er omfattet af lokalplan L62. Det er ikke tilladt at opføre nye boliger i lokalplanområdet.

Pris

Ejendommen udbydes med en mindstepris på 100.000 kr.

Købstilbud skal angives med et fast og bindende kontant beløb uden forbehold via digital post til AaK Bygninger eller på mail til aakbygninger@aalborg.dk.

Bud

Købstilbud skal være Aalborg Kommune i hænde senest den 5. april 2021.

Bilag

Sortering:Alfabetisk
  DownloadReviderede Salgsvilkaar Skalhuse 33
  DownloadBilag 4 Kortbilag Boegetrae
  DownloadBilag 2 Bbr Skalhuse 33
  DownloadBilag 3 Jordforureningsattest
  DownloadBilag 1 Lokalplan L62

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Jurist Sanne Kyndi Skovmose
AaK Bygninger
Mail: sask@aalborg.dk
Tlf. 25 20 40 54