Mejlstedvej, område D

Overblik

 

Beskrivelse

Projektejendom til boligbyggeri i Vestbjerg

Aalborg Kommune udbyder hermed en projektejendom på ca. 6.850 m2 grundareal til tæt-lav boligbyggeri eller etageboliger med attraktiv belliggenhed ved Mejlstedvej - tæt ved Vestbjerg Centrum til salg.

Grundarealet ligger umiddelbart ved bydelscentret i Vestbjerg og i kort gåafstand til bl.a. dagligvareforretninger og fritidsaktiviteter. Umiddelbart syd for ejendommen ligger et større grønt rekreativt naturområde med stier, enge og sø.

Ejendommen er omfattet af delområde D i lokalplan 5-6-104 ”Center-, bolig- og rekreativt område, Syd for Mejlstedvej, Vestbjerg” og kan anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbyggeri (dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder fritliggende boliger på grunde under 700 m²) samt etageboliger).

Bebyggelsesprocenten er maks. 40 for delområdet. Bygninger må opføres i maks. 2 etager. Grunde til tæt-lav bebyggelse skal, hvis de udstykkes, have en størrelse på min. 80 m².

Pris: 

Mindsteprisen for grunden er fastsat til kr. 3.200.000 ekskl. moms.
Købesummen skal tillægges moms.

Tilbudsfrist:

Onsdag den 23. juni 2021.
Ejendommen sælges på grundlag af acceptable købstilbud.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Købstilbud modtages, indtil der er indgået aftale om salg.

Bilag:

Sortering:Alfabetisk
  DownloadSalgsrids Af 02 06 2021
  DownloadUdbuds Og Salgsvilkaar
  DownloadDeklaration Vejret Rids
  DownloadDeklaration Vejret
  DownloadTingbogsattest 14L Melsted By Sulsted
  DownloadServitut Af 29072010 Om Kloakledning
  DownloadTingbogsattest 3A Melsted By Sulsted
  DownloadServitut Af 29072010 Om Kloakledning Rids
  DownloadServitut Af 12111963 Om Afloebsledning Mv
  DownloadLokalplan 5 6 104
  DownloadGeoteknisk Rapport Af 22022019
  DownloadJordforureningsattest Fra Region Nordjylland
  DownloadBrev Af 10012011 Om Paataenkt Kortlaegning Paa Videnskabsniveau 1 Efter Jordforureningsloven
  DownloadBrev Af 14022011 Om Kortlaegning Paa Vidensniveau 1 Efter Jordforureningsloven

Kontakt: 

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Klaus Flensted Jensen
By- og Landskabsforvaltningen
Tlf. 9931 2061

Skriv til Byudvikling og Byggeri