Mejlstedvej, Vestbjerg - område C

Overblik

 

Beskrivelse

Storparcel til center- og boligformål

Aalborg Kommune udbyder hermed en storparcel på ca. 7.016 m2 beliggende ved Mejlstedvej i Vestbjerg til salg. 

Ejendommen sælges som "råjord" således køber selv skal udvikle og byggemodne området.

Grunden kan anvendes til center- og bolilgformål, som f.eks. 

  • Tæt-lav boliger (dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder fritliggende boliger på grunde under 700 m²).
  • Etageboliger.
  • Butikker (udvalgsvarebutikker)
  • Restaurant o.l.
  • Hotel o.l.
  • Klinikker mv.
  • Kontorer. Service.
  • Kulturelle formål. Undervisning.
  • Institutioner.
  • Rekreative formål.

Pris

Grunden er udbudt uden fastsat mindstepris.
Købesummen skal tillægges moms.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Købstilbud modtages, indtil der er indgået endelig aftale om salg. 

Bilag

Sortering:Alfabetisk
  DownloadUdbuds Og Salgsvilkaar
  DownloadTingbogsattest For Matrnr 19D Og 19Co Melsted By Sulsted
  DownloadServitut Tinglyst Den 30082002 Om Forsynings Og Afloebsledninger Mv
  DownloadTingbogsattest For Matrnr 3B Melsted By Sulsted
  DownloadServitut Tinglyst Den 30082002 Om Forsynings Og Afloebsledninger Mv Paategning
  DownloadServitut Tinglyst Den 16071979 Om Ekspropriation Mv
  DownloadServitut Tinglyst Den 12111963 Om Forsynings Og Afloebsledninger Mv
  DownloadSalgsrids Af 26102020
  DownloadLokalplan 5 6 104
  DownloadKommuneplanramme 56C1 Bykernen
  DownloadGeoteknisk Rapport Af 22022019

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte:

Lene Morthensen
By- og Landskabsforvaltningen
Tlf. 9931 2346

Skriv til Plan & Udvikling