Mejlstedvej, område B

Overblik

 

Beskrivelse

Storparcel til center- og boligformål

Aalborg Kommune udbyder hermed en storparcel på ca. 9.337 m2 beliggende ved Mejlstedvej i Vestbjerg til salg.

Ejendommen sælges som "råjord" således køber selv skal udvikle og byggemodne området.

Grunden kan anvendes til center- og boligformål, som f.eks.:

 • butikker (dagligvare- og udsalgsvarebutikker),
 • mindre butikker til salg af egne produkter,
 • etageboliger,
 • tæt-lav boliger (dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse o.l., herunder fritlilggende boliger på grunde under 700 m2),
 • restaurant,
 • klinikker,
 • dyreklinikker,
 • kontorer,
 • service,
 • kulturelle formål, undervisning,
 • institutioner mv.

Pris:

Ejendommen udbydes uden fastsat mindstepris.
Købsummen skal tillægges moms. 

Grunden sælges efter tirsdag den 19. januar 2021 på grundlag af indkomne acceptable tilbud.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Købstilbud modtages, indtil der er indgået aftale om salg.

Bilag:

Sortering:Alfabetisk
  DownloadUdbuds Og Salgsvilkaar
  DownloadUdkast Til Servitut Om Kloakledning
  DownloadUdkast Til Servitut Om Kloakledning Rids
  DownloadServitut Tinglyst Den 2002 Om Kloakledning Rids
  DownloadServitut Tinglyst Den 2002 Om Kloakledning
  DownloadServitut Tinglyst Den 04082020 Om Transformerstation Rids
  DownloadServitut Tinglyst Den 04082020 Om Transformerstation
  DownloadLokalplan 5 6 104 Center Bolig Og Rekreativt Omraade Syd For Mejlstedvej Vestbjerg
  DownloadGeoteknisk Rapport Udarbejdet Af Andreasen Og Hvidberg Den 22022019
  DownloadSalgsrids Af 30112020
  DownloadTingbogsattest 59B Melsted By Sulsted

 

Kontakt:

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Lene Morthensen
By- og Landskabsforvaltningen
Tlf. 9931 2346

Skriv til Plan & Udvikling