Indkilde Alle, Gug

Overblik

 

Beskrivelse

Aalborg Kommune udbyder hermed en projektejendom på ca. 17.552 m2 med en meget attraktiv beliggenhed ved Indkilde Alle, Gug, 9210 Aalborg SØ.

Storparcellen ligger umiddelbart ved bydelscentret i Gug og i kort gåafstand fra bl.a. Gug Skole og bydelens øvrige fritidsaktiviteter.

Ejendommen er omfattet af delområde A og B i lokalplan 4-3-111 "Boliger og erhverv, Indkilde Alle, Gug" og kan anvendes til boligformål i form af åben-lav, tæt-lav samt etageboliger.
Delområde A kan tillige anvendes til erhvervsformål som klinikker, kontorer, service, butikslignende formål (f.eks. rejsebureau, frisør o.l.) mv.

I delområde A tillades et samlet etageareal på maks. 1.000 m2, såfremt der bygges i to etager og fodaftrykket samlet set ikke overstiger 600 m2.

I delområde B tillades et samlet etageareal på maks. 3.000 m2, såfremt der opføres en blanding af 1-2 etagers boliger og fodaftrykket samlet set ikke overstiger 1.900 m2.

Pris

Ejendommen er udbudt uden mindstepris.
Købstilbud skal tillægges moms.

Grunden sælges efter onsdag den 9. december 2020 på grundlag af indkomne acceptable tilbud.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Købstilbud modtages, indtil der er indgået aftale om salg.

Bilag

Sortering:Alfabetisk
  DownloadSalgs Og Udbudsvilkaar Revideret 22102020
  DownloadLokalplan 4 3 111 Boliger Og Erhverv Indkilde Alle Gug
  DownloadGeoteknisk Rapport Fra Andreasen Hvidberg Af 07112018
  DownloadGeoteknisk Rapport Fra Andreasen Hvidberg Af 23012020 Jordbundsundersoegelser For Byggeprojekt
  DownloadSalgsrids Af 12052020
  DownloadTingbogsattest For Matrnr 8L Gug By Sdr Tranders

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Klaus Flensted Jensen på tlf. 9931 2061 eller pr. mail: Klaus.Flensted@aalborg.dk