Indkilde Alle, Gug

Overblik

 

Beskrivelse

Aalborg Kommune udbyder hermed en storparcel (råjord) på ca. 17.552 m2 med en meget attraktiv beliggenhed ved Indkilde Alle i Gug.

Storparcellen ligger umiddelbart ved bydelscentret i Gug og i kort gåafstand fra bl.a. Gug Skole og bydelens øvrige fritidsaktiviteter.

Ejendommen er omfattet af delområde A og B i lokalplanforslag 4-3-111 "Boliger og erhverv, Indkilde Alle, Gug" og kan anvendes til boligformål i form af åben-lav, tæt-lav samt etageboliger.
Delområde A kan tillige anvendes til erhvervsformål som klinikker, kontorer, service, butikslignende formål (f.eks. rejsebureau, frisør o.l.) mv.

I delområde A tillades et samlet etageareal på maks. 1.000 m2, såfremt der bygges i to etager og fodaftrykket samlet set ikke overstiger 600 m2.

I delområde B tillades et samlet etageareal på maks. 3.000 m2, såfremt der opføres en blanding af 1-2 etagers boliger og fodaftrykket samlet set ikke overstiger 1.900 m2.

Pris

Mindsteprisen for storparcellen er fastsat til 12.000.000 kr. ekskl. moms.
Prisen skal tillægges moms. 

Budfrist

Grunden sælges efter onsdag den 19. august 2020 på grundlag af indkomne købstilbud. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. 
Købstilbud modtages indtil der er indgået aftale om salg.

Bilag

Sortering:Alfabetisk
  DownloadSalgs Og Udbudsvilkaar
  DownloadGeoteknisk Rapport Fra Andreasen Hvidberg Af 07112018
  DownloadGeoteknisk Rapport Fra Andreasen Hvidberg Af 23012020 Jordbundsundersoegelser For Byggeprojekt
  DownloadSalgsrids Af 12052020
  DownloadTingbogsattest For Matrnr 8L Gug By Sdr Tranders
  DownloadForslag Til Lokalplan 4 3 111 Boliger Og Erhverv Indkilde Alle Gug

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte:

Mette Lange
By- og Landskabsforvaltningen
Tlf. 9931 2061

Skriv til Mette Lange