Boliger og boliggrunde

Denne side viser de byggegrunde, arealer og bygninger som kan købes af kommunen til boligformål, det kan f.eks. være:

  • parcelhusgrunde,
  • byggegrunde og bygninger til større samlede bolig-projekter,
  • storparceller til etage-boliger og tæt-lavt byggeri,
  • råjord, som kommunen ønsker at sælge til en privat byggemodner.

Reservation af grunde

Det er ikke muligt at reservere en parcelhusgrund af Aalborg Kommune. Grundene sælges i udbud. Skulle der være flere grunde tilbage i udstykningen efter udbudsrunden er afsluttet, sælges disse grunde kun efter "først-til-mølle" princippet.

Listevisning af ledige grunde

Navigation i kortet

I kortet nedenfor kan du:

  • Søge adresser frem.
  • Zoome og panorere.
  • Vælge om du helst vil se et luftfoto eller et kort som baggrund.

Klik i kortet på det areal du ønsker at vide mere om, og derefter videre til en præsentation af arealet. 

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet Grundsalg Bolig

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.