Boliger og boliggrunde

Denne side viser de byggegrunde, arealer og bygninger som kan købes af kommunen til boligformål, det kan f.eks. være:

  • parcelhusgrunde,
  • byggegrunde og bygninger til større samlede bolig-projekter,
  • storparceller til etage-boliger og tæt-lavt byggeri,
  • råjord, som kommunen ønsker at sælge til en privat byggemodner.

Reservation af grunde

Det er ikke muligt at reservere en parcelhusgrund af Aalborg Kommune. Grundene sælges i udbud. Skulle der være flere grunde tilbage i udstykningen efter udbudsrunden er afsluttet, sælges disse grunde kun efter "først-til-mølle" princippet.

Listevisning af ledige grunde

Navigation i kortet

I kortet nedenfor kan du:

  • Søge adresser frem.
  • Zoome og panorere.
  • Vælge om du helst vil se et luftfoto eller et kort som baggrund.

Klik i kortet på det areal du ønsker at vide mere om, og derefter videre til en præsentation af arealet. 

Pga. fejl i kortet kan følgende grunde kun ses i listevisningen ovenfor: 

  • Skovbrynet, Nibe
  • Elektravej, etape 2

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet Grundsalg Bolig

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.

Databeskyttelseslovgivningen

Når du skriver til kommunen angående køb af grunde eller forpagtning af et af vores arealer, registrerer kommunen oplysninger om dig, dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra e. Kommunen videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejde med kommunen.

Oplysningerne slettes, når vi ikke længere skal bruge dem til sagsbehandlingen. Inden kommunen sletter dine oplysninger, skal vi dog videregive dem til arkivmyndighederne. Det står i arkivloven.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Hvis du har spørgsmål til kommunens behandling af personoplysninger kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.