Boliger og boliggrunde

Denne side viser de byggegrunde, arealer og bygninger som kan købes af kommunen til boligformål, det kan f.eks. være:

  • parcelhusgrunde,
  • byggegrunde og bygninger til større samlede bolig-projekter,
  • storparceller til etage-boliger og tæt-lavt byggeri,
  • råjord, som kommunen ønsker at sælge til en privat byggemodner.

Reservation af grunde

Det er ikke muligt at reservere en parcelhusgrund af Aalborg Kommune. Grundene sælges i udbud. Skulle der være flere grunde tilbage i udstykningen efter udbudsrunden er afsluttet, sælges disse grunde kun efter "først-til-mølle" princippet.

Listevisning af ledige grunde

Navigation i kortet

I kortet nedenfor kan du:

  • Søge adresser frem.
  • Zoome og panorere.
  • Vælge om du helst vil se et luftfoto eller et kort som baggrund.

Klik i kortet på det areal du ønsker at vide mere om, og derefter videre til en præsentation af arealet. 

Pga. fejl i kortet kan følgende grunde kun ses i listevisningen ovenfor: 

  • Ferskenvej
  • Elektravej, etape 2

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet Grundsalg Bolig

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.