Boliger og boliggrunde

Kontakt os telefonisk før fysisk fremmøde

Pt. arbejder mange af medarbejderne i By- og Landskabsforvaltningen hjemmefra for at minimere smittespredning med COVID 19.
Ønsker du et fysisk møde med en af forvaltningens medarbejdere, opfordrer vi dig derfor til at slå på tråden til os, før du møder op.
På den måde kan vi sikre, at medarbejderen, du skal tale med, er til stede, når du møder op på adressen.
___________________________________________________________

Denne side viser de byggegrunde, arealer og bygninger som kan købes af kommunen til boligformål, det kan f.eks. være:

  • parcelhusgrunde,
  • byggegrunde og bygninger til større samlede bolig-projekter,
  • storparceller til etage-boliger og tæt-lavt byggeri,
  • råjord, som kommunen ønsker at sælge til en privat byggemodner.

Listevisning af ledige grunde

Print alle punkter

Reservation af grunde

Du har mulighed for at reservere en parcelhusgrund for en periode på 21 dage (hele dage), hvor du kan undersøge f.eks. finansierings- jordbunds- eller byggeforhold. 
Læs mere i de generelle salgsvilkår, som du finder her

Navigation i kortet

I kortet nedenfor kan du:

  • Søge adresser frem.
  • Zoome og panorere.
  • Vælge om du helst vil se et luftfoto eller et kort som baggrund.

Klik i kortet på det areal du ønsker at vide mere om, og derefter videre til en præsentation af arealet. 

Pga. fejl i kortet kan følgende grunde kun ses i listevisningen ovenfor: 

  • Skovbrynet, Nibe
  • Højageren, Farstrup

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet Grundsalg Bolig og bliv adviseret, når Aalborg Kommune udbyder boliggrunde til salg

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.

Databeskyttelseslovgivningen

Når du skriver til kommunen angående køb af grunde eller forpagtning af et af vores arealer, registrerer kommunen oplysninger om dig, dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra e. Kommunen videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejde med kommunen.

Oplysningerne slettes, når vi ikke længere skal bruge dem til sagsbehandlingen. Inden kommunen sletter dine oplysninger, skal vi dog videregive dem til arkivmyndighederne. Det står i arkivloven.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Hvis du har spørgsmål til kommunens behandling af personoplysninger kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.